Informacije o trgovačkom društvu
Bontech d.o.o.
A. B. Šimića 48
21000 Split
Adresa elektroničke pošte:
info@bontech.hr

Informacije:
info@bontech.hr
Tvrtka upisana u registar Trgovačkog suda u Splitu
Naziv banke: Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR0523600001102066265
Iznos temeljnoga kapitala: 22.000 kn / u cijelosti uplaćen u novcu
MBS: 060156382
Matični broj: 01590022
OIB: 89397788843
EUID:  HR89397788843

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Bontech d.o.o. će obrađivati Vaše podatke na siguran i zakonit način. Kako biste ostvarili gore navedena prava, te u slučaju upita i pritužbi vezanih uz korištenje i obradu vaših osobnih podataka, možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka tvrtke Bontech d.o.o.
Kontakt službenika za zaštitu podataka:
Bontech d.o.o., Službenik za zaštitu osobnih podataka
A. B. Šimića 48
21000 Split
Službena e-pošta: privola@bontech.hr

Opće odredbe

Tvrtka Bontech d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni bontech.hr, na Internetu. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice bontech.hr. Korištenjem Internetske stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s ovim Općim uvjetima poslovanja te pristaju na korištenje Internetske stranice bontech.hr u skladu s njima. Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji  korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke Bontech d.o.o. te prihvaća da tvrtka Bontech d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Tvrtka Bontech d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, tvrtka Bontech d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik potvrđuje da je  suglasan i upoznat s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Tvrtka Bontech d.o.o. navodi Krajnjem korisniku: da ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 16 godina, Molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice.

Tvrtka Bontech d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o privatnosti. Stoga savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o privatnosti, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu  novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o privatnosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Tvrtka Bontech d.o.o. nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući,  klevetni, uvredljiv, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke Bontech d.o.o. , sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne svrhe.

Materijali koji se nalaze na Internetskoj stranici bontech.hr pravo su tvrtke Bontech d.o.o., ili se koriste uz  odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVA DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, KOPIRANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, OBJAVLJIVANJE ILI MIJENJANJE INTERNETSKE STRANICE BEZ IZRIČITO PISMENOG ODOBRENJA TVRTKE BONTECH D.O.O. STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica sadrži materijale koji su zaštićeni dizajnom, žigom,  autorskim pravom, te informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na tekstove, fotografije, video materijale, grafiku, softver, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica bontech.hr, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije prenositi, objavljivati, mijenjati, stvarati izvedenice, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, ili na bilo koji način iskorištavati sadržaj, ili u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može ispisivati, spremati i preuzimati  materijale koji su zaštićeni autorskim pravom ali samo u svrhu vlastite uporabe. Ne dozvoljava se ponovni prijenos, kopiranje, redistribucija, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Bontech d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik na Internetskoj stranici ne smije objavljivati, postavljati ili činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe pravima intelektualnog vlasništva, žigu, ili autorskom pravu bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Tvrtka Bontech d.o.o. nema obavezu izvješćivati Krajnjeg korisnika da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema koji nastaju u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na ovu Internetsku stranicu, Krajnji korisnik izjavljuje da je on nositelj prava nad tim materijalima i da to pravo izričito daje tvrtki Bontech d.o.o. vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik daje i drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za svoju vlastitu uporabu. Time Krajnji korisnik daje pravo tvrtki Bontech d.o.o. da može mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na Internetskoj stranici bontech.hr.
Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice bontech.hr isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da tvrtka Bontech d.o.o. ne jamči:
ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE ILI
ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE

Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete ili moguće ozljede koje mogu biti uzrokovane kvarom, brisanjem, greškom, krađom, računalnim virusom, raskidom ugovora, izuzećem, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom, prekidom u komunikacijskoj liniji, promjenama ili zlouporabom zapisa, nemarom, neprikladnim ponašanjem, uništenjem ili neovlaštenim pristupom ili bilo kakvom drugom radnjom. Tvrtka Bontech d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku. Tvrtka Bontech d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili zbog nemogućnosti korištenja Internetske stranice. Krajnji korisnik potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Tvrtka Bontech d.o.o. uz prethodno navedene uvjete neće biti odgovorna za bilo kakve netočnosti, pogreške ili druge nedostatke, neizvornost ili neprikladnost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao niti za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, niti za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Bontech d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Tvrtka Bontech d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav sadržaj koji neovlašteni korisnik, korisnik ili pretplatnik, može postaviti na Internetsku stranicu. Tvrtka Bontech d.o.o. zadržava pravo izmjene, promjene, brisanja, prilagođavanja ili uklanjanja bilo kakvog sadržaja ako se ocjeni da je neprikladan.

Krajnji korisnik potvrđuje da svi komentari, privatne poruke ili diskusije ocjene koji su objavljeni na Internetskoj stranici bontech.hr i na stranicama društvenih mreža bontech.hr, su javne a ne privatne prirode, i da zbog toga djelatnici tvrtke Bontech d.o.o. mogu nadzirati opisane komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i/ili eksplicitnog dopuštenja.
Krajnji korisnik neće smatrati odgovornim tvrtku Bontech d.o.o. od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

Bontech d.o.o. također može raskinuti poslovni odnos sa bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Bontech d.o.o. zadržava pravo ukinuti bilo koju zaporku ili korisnički račun Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje  Bontech d.o.o. prema svojoj diskrecijskoj ocjeni smatra neprihvatljivim, ali i u slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.

Korisnik može svoje komentare i upite poslati e-mailom, poštom ili pismeno, a Bontech d.o.o. će poslati pismeni odgovor e-mailom ili poštom u zakonskom roku.
Bontech je registrirani žig tvrtke Bontech d.o.o. pri ovlaštenim hrvatskim i međunarodnim tijelima, te su sva prava u odnosu na ovaj žig izričito pridržana.
bontech.hr je registrirana domena tvrtke Bontech d.o.o.

Tvrtka Bontech d.o.o. ne jamči za korisnost, potpunost ili točnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu. Tvrtka Bontech d.o.o. distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i Krajnji korisnici.

Tvrtka Bontech d.o.o. neće biti odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg savjeta, izjave ili mišljenja koja su objavljena na bontech.hr internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba tvrtke Bontech d.o.o. Tvrtka Bontech d.o.o. ni pod kojim uvjetima neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu ili gubitak nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem bontech.hr Internet stranice. Na Krajnjem korisniku je sva odgovornost da ocijeni točnost, korisnost ili kompletnost bilo kojeg stava, savjeta, mišljenja, informacije ili drugog sadržaja koji je dostupan putem bontech.hr Internet stranice.

Sjedište tvrtke Bontech d.o.o. je u Splitu, A. B. Šimića 48, Republika Hrvatska. Pravni sporovi koji mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Splitu i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev proizašao iz ili koji je u vezi s ovim Općim uvjetima poslovanja ili u vezi s njihovim provođenjem, te poslovnim odnosima s Bontech d.o.o. u nadležnosti suda u Splitu.
Krajnji korisnik podrazumijeva i pravnu i fizičku osobu te sve koji imaju pravnu osobnost. Prava iz Zakona o zaštiti potrošača odnose se samo na potrošača prema definiciji iz tog zakona: „svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti“.
U daljnjem tekstu Općih uvjeta poslovanja umjesto termina Krajnji korisnik koristit će se termin Kupac, kada je između Krajnjeg korisnika i Bontech sklopljen Ugovor o kupoprodaji, dok će za primatelje Bontech promidžbenih poruka i/ili newslettera biti korišten termin Korisnik. Umjesto termina Bontech d.o.o. biti će korišten termin Bontech te se termin Bontech koristi kao ime web stranice, Internet trgovine i sl.

UVJETI KORIŠTENJA USLUGA INTERNETSKE STRANICE BONTECH.HR

Uspješna registracija Kupca je uvjet za korištenje Bontech Internet stranice. U okviru registracije Kupcu će biti ponuđen prihvat Općih uvjeta korištenja, čiji prihvat je preduvjet za korištenje usluga Bontech Internet stranice.

Bontech posebno poziva Kupca da pogleda sadržaj Izjave o privatnosti koja se nalazi u drugom dijelu ovih Općih uvjeta.
Bontech preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Bontech. Preporuča se da se prilikom odabira znakova za lozinku kombiniraju velika i mala slova te brojevi i da se upotrijebi lozinka od najmanje šest znakova. Lozinka se preporuča promijeniti  periodično (barem jednom godišnje).

JEZIK

Jezik komunikacije na bontech.hr je hrvatski književni jezik.

CIJENE

Cijene su izražene u kunama (HRK), sadrže PDV.
Cijena robe za svaki proizvod utvrđena je pojedinačno. Upisivanje cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u nekoliko razina, ali postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, ne može se raditi automatski unos.

Zbog takvih izvanrednih situacija Bontech d.o.o. unaprijed se ispričava svojim Kupcima i Korisnicima jer će biti prisiljen ih obavijestiti o nastaloj situaciji i eventualnoj pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, a Kupce o nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi Kupca.

POSEBNI OBLICI PRODAJE/AKCIJSKA PRODAJA

Bontech d.o.o. također će stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju odnosno organizirati posebne oblike prodaje drugih naziva.
Proizvodi će biti dostupni svim kupcima ili kupcima specificirane skupine. Uvjeti akcijskih prodaja biti će detaljno opisani, a posebno će biti opisano trajanje akcijske prodaje/posebnog oblika prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.
Nakon proteka roka akcijske prodaje/posebnog oblika prodaje,  Bontech d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju/posebni oblik prodaje kojem je istekao rok.

NARUDŽBA

Može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu Bontech dobavljača zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na Bontech Internet trgovini. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo.

Bontech d.o.o. kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda poduzeti će sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse. U slučaju da Bontech dobavljač nema na raspolaganju naručeni proizvod o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda s Bontech Internet trgovine koji je svojim karakteristikama najbliži proizvodu i koji je raspoloživ za isporuku. Bontech d.o.o. otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.
Tek kada je kreiran račun, narudžba se smatra potvrđenom i valjanom.

TRAJANJE I RASKID UGOVORA (JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA OD STRANE KUPCA)

Ugovor koji Kupac sklapa s Bontech d.o.o. za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane Bontech te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da prethodno ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između Bontech d.o.o. i Kupca.
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača fizička osoba Kupac ovlaštena je jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe ne navodeći razloge za to.

Proizvodi iz čl. 79.  Zakona o zaštiti potrošača isključuju pravo na jednostrani raskid ugovora o čemu će vas Bontech posebno upozoriti u ponudi konkretnog proizvoda. Preporuča se čitati opis proizvoda koji se otvara klikom na proizvod.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovoj poveznici. Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju

Vaš zahtjev za zamjenu ispravnog proizvoda (npr. neodgovarajuća boja proizvoda, neodgovarajući broj odjeće)  koji ste kupili smatra se jednostranim raskidom, pa Vas stoga molimo da u tom slučaju obavezno ispunite obrazac za povrat proizvoda koji ste dobili uz proizvod kako bismo znali da prilikom raskida želite zamjenu proizvoda. Proizvode (povrat ili zamjena) potrebno je dostaviti na adresu: Bontech d.o.o. , A. B. Šimića 48, 21000 Split.

U slučaju jednostranog raskida ugovora  bez zamjene proizvoda, postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena.

Kupac prema Zakonu o zaštiti potrošača članak 77. u roku od 14 dana od kada je trgovca obavijestio o svojoj odluci da raskida ugovor mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, te snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Ako kupac želi može se obratiti Bontech d.o.o. na info broj ili mail adresu info@bontech.hr radi pribavljanja obavijesti o uvjetima, mogućnosti i načinu vraćanja proizvoda od strane Bontech. Bontech poziva kupca da kako bi se izbjegla oštećenja na proizvodu da se proizvod zapakira u originalnu ambalažu. Potrebno je učvrstiti dijelove ambalaže radi zaštite proizvoda, ako se radi o specifičnoj ambalaži (npr. stiropor i folija)

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 14 dana. Bontech d.o.o. obavještava kupce da će umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda u odnosu na oštećenje ambalaže odnosno oštećenje proizvoda koje nije uzrokovano provjerom funkcionalnosti proizvoda utvrđivati za svaki vraćeni proizvod pojedinačno te će o utvrđenom obavijestiti kupca nakon primitka vraćenog proizvoda ako postoji potreba za naknadom.

Bontech preporuke vezane za proizvode, postupanje s proizvodima, preuzimanja proizvoda, a u vezi s jednostranim raskidom ugovora u zakonskom roku od 14 dana:
ako je ambalaža oštećena ne preuzimajte proizvod nego odmah dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati Bontech. AKO KUPAC U TRENUTKU PREUZIMANJA PROIZVODA NE REKLAMIRA OŠTEĆENJE AMBALAŽE DOSTAVLJAČU SMATRA SE DA JE PREUZEO PROIZVOD S NEOŠTEĆENOM AMBALAŽOM.

ako utvrdite oštećenje na proizvodu nakon skidanja ambalaže, sačuvajte originalnu ambalažu i u roku 14 dana od dana primitka robe kontaktirajte Bontech. Ako Bontech organizira prijevoz robe radi povrata, proizvod je potrebno zapakirati u originalnu ambalažu kako bi se izbjegla oštećenja na proizvodu. Ako se radi o specifičnoj ambalaži (npr. stiropor i folija) potrebno je učvrstiti dijelove ambalaže radi zaštite proizvoda.

Slika proizvoda‎ prikazuje načelan izgled te način uporabe proizvoda kao i prezentaciju proizvoda kako to predviđa proizvođač. Slika ne prikazuje do detalja konkretan proizvod koji se isporučuje kupcu stoga Bontech preporuča kupcu da prilikom izbora proizvoda detaljno pregleda opis proizvoda i karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici Bontech i koji se dohvaćaju klikom na proizvod.

ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skidajte ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža smanjuje vrijednost proizvoda. U deklaraciji proizvoda koju dobivate uz proizvod su upute za otvaranje ambalaže bez oštećenja za tehničku robu.

pažljivo pregledajte proizvod, funkcionalnost, obilježja, njegovu prirodu (npr. pažljivo pregledajte proizvod, aktivirajte uređaj) ali nemojte proizvod koristiti ili njime rukovati ako namjeravate koristiti zakonsko pravo na raskid ugovora, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.
Rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

Bontech obavještava kupce o specifičnim svojstvima pojedinih proizvoda za koje zbog njihovih karakteristika nije moguće provjeriti njihovu funkcionalnost bez rukovanja proizvodom npr. stavljanja u funkciju/sastavljanja. Iz tog razloga Bontech neće biti u mogućnosti izvršiti povrat kupoprodajne cijene (u cijelosti ili djelomično) za ove proizvode u slučaju kada je za povrat naveden razlog: provjera funkcionalnosti jer sama provjera funkcionalnosti umanjuje vrijednost proizvoda time što se stanje proizvoda nepovratno mijenja.
Bontech obavještava kupce da su uređaji posebno označeni za medicinsku upotrebu. Uređaji koji nemaju oznaku za medicinsku upotrebu nisu predviđeni za medicinsko korištenje i ne preporuča ih se koristiti u medicinske svrhe jer takva vrsta kvara nije pokrivena jamstvom te u tom slučaju trošak popravka snosi Kupac. Ako ovlašteni servis utvrdi da se radi o opisanoj vrsti kvara, Bontech neće moći preuzeti odgovornost niti trošak prouzrokovan postupanjem kupca protivno ovoj obavijesti.

Bontech preporuča kupcima da za rad obavezno kontaktiraju ovlašteni servis za proizvode koje je potrebno montirati/pustiti u rad jer proizvođači u pravilu osporavaju prava iz jamstva za proizvode koji su neovlašteno montirani/pušteni u radi, pa ni Bontech neće moći priznati posljedice.

Bontech ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda u slučaju da Kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena).

Bontech odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.
Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti u roku od 10 dana putem maila, a povrat novčanih sredstava kupcu bit će izvršen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti kupcu.

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva. Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći u Zakonu o zaštiti potrošača ( Narodne novine 41/2014, 110/2015, 14/2019).

PISANI PRIGOVOR, ODGOVOR, OBAVIJESTI

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni, možete uputiti prigovor Bontechu.
Bontech vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte na adresu sjedišta Bontech d.o.o. ili putem maila info@bontech.hr. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. Bontech će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Načini plaćanja
Bontech Vam omogućuje kupnju odabranih proizvoda plaćanjem izravno putem interneta:

Jednokratnim online kartičnim plaćanjem

Plaćanje debitnim ili kreditnim karticama moguće je izvršiti jednokratno (Visa, Maestro, Diners, Mastercard). Na stranici Corvus Pay odaberite vrstu kreditne kartice kojom plaćate i unesite tražene podatke. Koristimo se sustavom predautorizacije kreditnih kartica: dok ne ustvrdimo da je naručeni proizvod raspoloživ, transkacija neće biti provedena, ali će sredstva na Vašoj kartici biti “rezervirana”, do potvrde ili otkazivanja transakcije. Po izvršenju plaćanja, Corvus Pay sustav poslat će vam potvrdu na e-mail o autorizaciji vaše kartice za navedeni iznos. Radi vaše zaštite Corvus Pay sustav ne dopušta nam naplatu većeg iznosa od autoriziranog niti uvid u broj vaše kreditne kartice.

Plaćanje po primitku (pouzećem)

Svim klijentima Bontech webshopa koji kupuju FreeStyle Libre pomagala (čitač i senzore), osim plaćanja kreditnim i debitnim karticama, omogućili smo i plaćanje po preuzimanju pošiljke (pouzećem).

Izjava o konverziji – Conversion statement

Naplata se uvijek vrši u Hrvatskim Kunama. Iznos koji će teretiti Vašu kreditnu karticu dobija se na način da se Hrvatska Kuna pretvara u Vašu valutu prema trenutnoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne Banke. Kada se Vama naplaćuje iznos se pretvara u Vašu valutu prema tečaju kuće kreditne kartice kojom ste platili.

Dostava FreeStyle Libre asortimana
Dostava FreeStyle Libre asortimana je besplatna, vrši se putem Hrvatske pošte samo na području Republike Hrvatske. Naručene FreeStyle Libre proizvode dostavna služba Hrvatske pošte dostavlja u roku 3 radna dana nakon dana u kojem je narudžba zaprimljena. Ukoliko je narudžba zaprimljena neradnim danom ili blagdanom rok počinje teći od idućeg radnog dana. Za sve FreeStyle Libre pošiljke dostupan je prijamni broj pošiljke kojim kupac može pratiti status svoje pošiljke putem online servisa Hrvatske pošte.

Reklamacije FreeStyle Libre asortimana

Za sve reklamacije FreeStyle Libre asortimana kupljenog putem Bontech web trgovine potrebno je kontaktirati Abbott korisničku podršku, od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 sati putem besplatnog telefona 0800 33 33 44.

Garancija i servis

Jamstvo, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod, te u smislu čl.42. st 6 Zakona o zaštiti potrošača Bontech d.o.o. smatra da je Kupac time na jasan i razumljiv način unaprijed obavješten o svim podacima koje proizvođač utvrđuje potrebnim i vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.
Ukoliko uređaj trebate servisirati, molimo da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz uređaj te postupite u skladu s uputama ovlaštenog servisa.
Ukoliko proizvod ima jamstvo te se na proizvodu pojavi kvar unutar jamstvenog roka kupac je ovlašten izravno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s  uputama na jamstvenom listu.
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje molimo da nas kontaktirate na telefon 0800 4466 ili putem e-maila: info@bontech.hr

Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Kupaca Internet stranice bontech.hr odnosno u procesu registracije Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama Internet stranice bontech.hr. Izjava o privatnosti je sastavni dio Općeg uvjeta poslovanja Bontech i Općeg uvjeta poslovanja  Bontech internet stranica.
Bontech d.o.o. je pružatelj usluga Internetske stranice bontech.hr i pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade Bontech d.o.o., A. B. Šimića 48, Split (u daljnjem tekstu Bontech) obrađuje osobne podatke.

Kupci Internet stranice Bontech odnosno Korisnici primatelji obavijesti o proizvodima i akcijama Bontech upućuju se da pročitaju sve što je navedeno na njihovoj Internetskoj stranici  kako bi lakše razumjeli koji se podaci prikupljaju i obrađuju u tvrtci Bontech d.o.o. , te u koju svrhu, temeljem koje pravne osobe, s kime ih i zašto dijeli, koje se zaštitne mjere provode, te koja su vaša prava koja su vezana za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te pravo na prigovor.

Svaki Kupac koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu privola@bontech.hr.

Prilikom registracije Kupca odnosno kada se Kupac prijavi na Internet stranicu Bontech od strane Korisnika primatelja i dobije obavijesti o proizvodima i akcijama Bontech, Kupac potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje Bontech putem Internet stranice bontech.hr?  

Prilikom registracije osobe za Kupca bontech.hr Internet stranice, Bontech d.o.o. će od budućeg Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, datum rođenja (opcionalno), korisničko ime i lozinka.
Prilikom registracije osobe za Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama bontech.hr Internet stranice, Bontech d.o.o. će od  budućeg Korisnika zatražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka) i to: ime (opcionalno) i e-mail adresu.

Davanje osobnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na Internet stranicu bontech.hr, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama.

Također možemo prikupljati informacije o klikovima i bontech.hr stranicama koje su vam prikazane. Bontech preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Internet stranice Bontech. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve, te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

U koju svrhu Bontech prikuplja i obrađuje osobne podatke?  

Bontech prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca Internet stranice bontech.hr u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Internet stranici bontech.hr, realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Kupaca, kako bi ponuda za Kupca bili individualnija te kako bi svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama Kupaca.

Bontech.hr prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim natječajima putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje ste se prethodno prijavili, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga.
Ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti bontech.hr Internetsku stranicu. Niti jedan dio Internetske stranice bontech.hr nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 16 godina.

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?  

Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici bontech.hr, a koji je sadržan u Općim uvjetima poslovanja te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Kupca, te sklopljenog ugovora kojem je kupac kao ispitanih stranka.
Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o proizvodima i akcijama unosom svojih podataka na Internet stranici bontech.hr te dvostrukom potvrdom ispravnosti mail adrese, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka privola@bontech.hr.

S kojim primateljima Bontech dijeli osobne podatke?  

Bontech neće dijeliti osobne podatke Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.
Bontech će kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda/usluga po narudžbi Kupca ili kada to zahtijeva važeći pozitivni propis RH podijeliti osobne podatke Kupca s:

1. Pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. Pružatelj usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen.

2. Pružateljima usluga ovlaštenog servisa u slučaju da Kupac podnese prigovor, reklamira proizvod te je potreban pregled proizvoda ili zatraži uslugu servisiranja proizvoda koji je kupio a sve u svrhu realizacije usluge popravka, servisiranja ili pregleda proizvoda od strane ovlaštenog servisa.

3. Corvus Info d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10 OIB 43069653701 koji je pružatelju usluge on-line autorizacije u svrhu procesiranja transakcija koje je inicirao kupac/korisnik usluge Bontech prilikom kupnje robe ili usluge na Internet stranici www.bontech.hr. U ovom slučaju dijele se osobni podaci: ime, prezime, e-mail adresa, broj mobitela, adresa, poštanski broj, grad , država. Obrada može trajati najdulje 13 mjeseci od dana provođenja pojedine transakcija odnosno dana terećenja

4. Pružatelju usluge informacijskog posredništva za elektroničke račune, jer Bontech je temeljem Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi obveznik izdavanja e-računa. U tu svrhu sklopilo je ugovor s ovlaštenim pružateljem usluge – informacijskim posrednikom preko kojeg se odvija razmjena podataka između izdavatelja i primatelja e-računa pravne osobe, kojom prilikom se obrađuju svi računi koje Bontech izdaje pravnim osobama i kojom će prilikom na javno dostupne kontakte biti kontaktiran kupac pravna osoba, od strane ovlaštenog Pružatelja usluga informacijskog posredništva, koji će zatražiti kontakt pravne osobe, službenu mail adresu, u svrhu dostave elektroničkih računa. Ukoliko je ta službena adresa koncipirana na način da sadrži osobno ime, pravna osoba će procijeniti hoće li ili ne dati taj kontakt.

Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja kreditnim i debitnim karticama

Bontech u trenutku plaćanja na Internet stranici Bontech, kao uvjet plaćanja proizvoda i usluga kreditnim ili debitnim karticama traži privolu Kupca za aktivaciju procesa plaćanja putem trgovačkog društva Corvus INFO d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10. , pružatelja usluge procesiranja i naplate (kreditnih ili debitnih ) kartica, ugovornog partnera Bontech i Izvršitelja obrade osobnih podataka. U tu svrhu osobni podaci Kupca (ime i prezime Kupca, adresa Kupca, podaci s kartice Kupca) su privremeno pohranjeni kod Corvus INFO d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10, koji te podatke pohranjuje u skladu s PCI DSS certifikacijom, najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. Kupac aktivira proces procesiranja i naplate kartica potvrdom (klikom) na poveznicu „plati“.

Bontech ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene u svrhu procesiranja i naplate kartica. Upućuju se Kupci da se informiraju o obradi osobnih podataka od strane Corvus INFO d.o.o. na Internet stranici na kojoj se odvija proces plaćanja.

Opcija „Kupi odmah“ je opcija u kojoj Kupac daje posebnu privolu „klikom“ na posebno označeno polje „Zapamti moje podatke“ čime pristaje na aktiviranje ove opcije koja mu omogućava da ne unosi prilikom svake kupnje svoje podatke već to uz njegovu privolu radi sustav Corvus INFO d.o.o. Kupac u svakom trenutku ima mogućnost obrisati pohranjene podatke u ovoj opciji „Kupi odmah“ micanjem oznake s opcije „Želim koristiti moju spremljenu karticu za brzu kupnju“ na „Moj profil“, nakon čega će spremljeni podaci biti izbrisani od strane Corvus INFO d.o.o. te će Kupac prilikom sljedeće kupnje ponovno unositi podatke samostalno.

Bontech obavještava Kupca vezano uz gornju privolu na „Kupi odmah“ da Corvus INFO d.o.o. ne pohranjuje sigurnosni kod (CVV) s (debitne, kreditne) kartice Kupca. CVV je troznamenkasti ili četveroznamenkasti broj koji Kupac zasebno upisuje prilikom procesa plaćanja karticom. Taj broj će Kupac i dalje sam unositi kao dodatnu sigurnosnu provjeru. Bontech d.o.o. stoga upozorava Kupca da brine o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zlouporabljeni.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni  

Bontech pohranjuje osobne podatke registriranih Kupaca Internet stranice Bontech na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija i šest mjeseci nakon prestanka registracije Kupca u kojem razdoblju će biti riješene eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja. Bontech pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija.

Pristup i ispravak osobnim podacima  

Kupac i Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima po registraciji na stranici te pristupom na „Moj profil“ gdje Kupac može revidirati svoje osobne podatke koje je podijelio s Bontech. Kupac i Korisnik može zatražiti i dobiti od Bontech cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: voditelj@bontech.hr

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)  

Kupac i Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka voditelj@bontech.hr i podaci će biti izbrisani bez odgađanja. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od Bontech putem maila odnosno može poslati e-mail poruku na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka privola@bontech.hr u kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu.

Pravo na prigovor  

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka privola@bontech.hr. Naravno, imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca odnosno Korisnika i Bontech odvija sigurnim protokolom.  Zaštitu podataka Bontech uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Bontech provodi zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice Bontech te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. Bontech se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Izmjena Izjave o privatnosti

Ovu Izjavu o privatnosti, Bontech može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na Bontech Internet stranici. Zato Bontech poziva Kupce i Korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmjene, ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se Kupac ili Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Kupca i Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu bontech.hr. Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici bontech.hr. Nastavak uporabe Internetske stranice Bontech od strane Kupca i Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Kupac i Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Izjavu o privatnosti.

Pravila o postupanju s „kolačićima“  

Kolačići i druge tehnologije za praćenje mogu se koristiti na Bontech Internet stranici na razne načine npr. kako bi Internet stranica Bontech funkcionirala, za analizu prometa ili u marketinške svrhe.

Kolačić (eng. Cookie) je podatak male veličine koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da „zapamti“ akcije posjetitelja iz prethodnih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik ih u svakom trenutku može obrisati  ili u pregledniku postaviti zabranu pohrane istih. Najčešći razlozi korištenja kolačića su: identifikacija posjetitelja, pamćenje specifičnih preferencija korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta, skupljanje podataka za analize te promotivne kampanje.

Kolačići se mogu klasificirati kao:

Privremeni kolačići (Session cookies)  – pohranjuju se na računalu , te se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Omogućuju internetskoj stranici da dobije privremene podatke, poput komentara ili stanja košarice za kupnju.

Trajni kolačići (Persistent cookies) –  Ostaju u vašem web pregledniku i nakon zatvaranja i obično imaju rok isteka. Bontech.hr koristi trajne kolačiće kako bi olakšali pristup registriranim korisnicima. Pohranjuju podatke kao što su korisničko ime i lozinka, što omogućuje da koristite funkcionalnost „zapamti me“ prilikom prijavljivanja, tako da ne morate upisivati korisničko ime i lozinku svaki puta kada posjećujete bontech.hr.

Kolačić od prve strane – oni dolaze s web stranice koju ste posjetili, a mogu biti privremeni ili stalni. Omogućavaju web stranicama da spreme podatke koji se koriste  kada korisnik ponovno posjeti web stranicu.

Kolačići od treće strane – postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google Analytics i AdWords).
Ovi kolačići nisu postavljeni od strane bontech.hr, te najčešće služe kao pomoć  pri tumačenju ponašanja korisnika i marketinške svrhe.

Koje su Vam opcije dostupne?

U postavkama pretraživača kao što su Internet Explorer, Safari, Firefox ili Chrome možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti a koje ćete odbiti. Mjesto na kojem možete pronaći postavke ovisi o vrsti Vašeg pretraživača. Putem opcije „pomoć“ u Vašem pretraživaču pronađite postavke koje trebate.
Bontech d.o.o.